PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

VATROSPAS vatrogasni aparati i oprema

Telefon: 021/ 64 31 153
Telefon: 021/ 64 31 135
Telefon: 063/ 86 3333 8
Fax: 021/ 64 33 626
Adresa: Pavla Jurišića Šturma 2, Petrovaradin, Novi Sad
Email: office@vatrospas.com
Web: www.vatrospas.com
VATROSPAS vatrogasni aparati i oprema Vatrogasna oprema i bezbednost

VATROSPAS: vatrogasni aparati,servis,ispitivanje; pregled i izvođenje gromobranske instalacije; tehnička kontrola hidrantske mreže; obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

VATROSPAS je specijalizovana firma za prodaju i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme i vršenje usluga iz oblasti zaštite od požara.

VATROSPAS vrši sledeće poslove:

   - prodaja vatrogasne opreme (vatrogasni aparati, zidni hidrantski ormarići, jednokrilni i dvokrilni hidrantski ormari, vatrogasna creva svih dimenzija i tipova, mlaznice, hidrantski nastavci, nadzemni i podzemni hidranti, znakovi i nalepnice, ostala protivpožarna i zaštitna sredstva i oprema)

   - kontrolno servisiranje i ispitivanje aparata za gašenje požara

   - tehnička kontrola hidrantske mreže, merenje pritiska i protoka u hidrantskoj mreži

   - kontrolno ispitivanje i servisiranje instalacija za automatsko otkrivanje, javljanje i gašenje požara

   - pregled i ispitivanje električne instalacije niskog napona

   - pregled i održavanje panične rasvete

   - preventivno održavanje i popravka uređaja za povećanje pritiska u hidrantskoj mreži

   - ugradnja sistema za otkrivanje, javljanje i gašenje požara

   - izrada i postavljanje znakova opasnosti i drugih znakova upozorenja i obaveštavanja

   - inženjering u oblasti zaštite (projektovanje, izvođenje, rekonstrukcija, održavanje i popravke)

VATROSPAS u svom servisu vatrogasne opreme, obezbeðuje brzu i kvalitetnu uslugu na održavanju vatrogasne opreme svih vrsta kao i ureðaja za automatsko otkrivanje i gašenje požara.

VATROSPAS vrši periodičnu obuku zaposlenih iz oblasti zaštite od požara i izrađuje normativna akta iz ove oblasti.

VATROSPAS izvodi projektovanje i ugradnju gromobranske instalacije za sve vrste objekata, kao i pregled i ispitivanje postojeće gromobranske instalacije na zgradama, kućama, poslovnim i drugim objektima.

VATROSPAS MISLI NA VAS

VATROSPAS vatrogasni aparati i oprema Vatrogasna oprema i bezbednostVATROSPAS vatrogasni aparati i oprema Vatrogasna oprema i bezbednostVATROSPAS vatrogasni aparati i oprema Vatrogasna oprema i bezbednostVATROSPAS vatrogasni aparati i oprema Vatrogasna oprema i bezbednostVATROSPAS vatrogasni aparati i oprema Vatrogasna oprema i bezbednostVATROSPAS vatrogasni aparati i oprema Vatrogasna oprema i bezbednostVATROSPAS vatrogasni aparati i oprema Vatrogasna oprema i bezbednostVATROSPAS vatrogasni aparati i oprema Vatrogasna oprema i bezbednostVATROSPAS vatrogasni aparati i oprema Vatrogasna oprema i bezbednostVATROSPAS vatrogasni aparati i oprema Vatrogasna oprema i bezbednostVATROSPAS vatrogasni aparati i oprema Vatrogasna oprema i bezbednostVATROSPAS vatrogasni aparati i oprema Vatrogasna oprema i bezbednost