PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
Servis računara, audio, TV uređaja DESAGO    
 

TV i video servisi Novi Sad

SERVIS RAčUNARA, AUDIO, TV UREđAJA DESAGO
Adresa: Rumenačka 112-114
Grad: Novi Sad
DELTA - RTV SERVIS
Adresa: Janka Veselinovića 1
Grad: Novi Sad

TV AUDIO SEVIS ASTRA ELEKTRONIK
Adresa: Bulevar Oslobođenja 28
Grad: Novi Sad
TV SERVIS DM
Adresa: Miloša Bebića 7
Grad: Novi Sad

TV AUDIO ELEKTROSERVIS ELEKTROCENTAR
Adresa: Petra Drapšina 57
Grad: Novi Sad
IMPULS TV SERVICE
Adresa: Kraljevića Marka 17
Grad: Novi Sad

SERVIS AUDIO, VIDEO I TV UREĐAJA JEC
Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića 28
Grad: Novi Sad
AUDIO I VIDEO SERVIS LOOP
Adresa: Fruškogorska 30
Grad: Novi Sad

RTV SERVIS MEDIA ELEKTRONIK
Adresa: Todora Toze Jovanovića 4 A
Grad: Novi Sad