PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
OSNOVNA ŠKOLA, PREDŠKOLSKA USTANOVA, VRTIĆ, PRODUŽENI BORAVAK SVITAC    
 

Dečiji vrtići Novi Sad

OSNOVNA ŠKOLA, PREDŠKOLSKA USTANOVA, VRTIĆ, PRODUŽENI BORAVAK SVITAC
Adresa: Slobodana Bajića 47, Sremska Kamenica
Grad: Novi Sad

DEčIJI VRTIć ZEMLJA ČUDA, PREDšKOLSKA USTANOVA
Adresa: Petefi Šandora 27
Grad: Novi Sad
DEčIJI VRTIć PU LILIPUT
Adresa: Laze Lazarevića 20-a
Grad: Novi Sad

DEČIJI VRTIĆ BAMBINO
Adresa: Izvidnička 2
Grad: Novi Sad
PU DEČIJI VRTIĆ SPEAK UP
Adresa: Alekse Šantića 52-54
Grad: Novi Sad

VRTIĆ DUGA
Adresa: Sunčani kej 33
Grad: Novi Sad
PU DOBRA VILA
Adresa: Petefi Šandora 153
Grad: Novi Sad

PU DEĆIJI VRTIĆ CVETIĆ
Adresa: Petrovaradin, Vuka Isakoviča 1/b
Grad: Novi Sad