PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

ŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON edukativni centar

Telefon: 021/ 552 414
Telefon: 069/ 444 06 90
Fax: 021/ 552 414
Adresa: Save Vukovića 21, Novi Sad
Adresa 2: Janka Veselinovića 40
Adresa 3: Svetosavska 25, Kać
Email: info@avalonians.com
Web: www.avalonians.com
ŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON edukativni centar Škole stranih jezika

ŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON-škola stranih jezika, engleski, nemački, italijanski jezik, kursevi, priprema za polaganje TOEFL i IELTS ispita

ŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON postoji od 2004.godine. Osnivači su profesori engleskog jezika sa dugogodišnjim iskustvom u nastavi i specijalizacijom u inostranstvu. Sedište edukativnog centra AVALON je u Novom Sadu. Moderno opremljen prostor (biblioteka, računari, projektori, interaktivne table) kao i kontinuirano usavršavanje tima profesora u domenu metodologije nastave stranih jezika, garantuje vrhunski kvalitet nastave  o čemu svedoče i uspesi kandidata.
AVALON pruža najkvalitetniju dopunu formalnoj osnovnoj, srednjoj i univerzitetskoj jezičkoj edukaciji kroz jasno definisane, međunarodno akreditovane i standardizovane nastavne  planove i programe, konstatnu superviziju kvaliteta nastave i kontinuirano usavršavanje predavača kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Jezici:
- engleski
- nemački
- italijanski i
- drugi jezici (grčki, španski ...)

Nastava stranih jezika se izvodi kroz kurseve, čiji su termini prilagođeni slobodnom vremenu kandidata, a odvija se tokom dva semestra. Kursevi, s obzirom na vrstu programa i potrebe polaznika, traju jedan, četiri, šest ili osam meseci.
AVALON organizuje pripremne kurseve za ESOL ispite (FCE, CAE, CPE) TOEFL i IELTS, kao i usko specijalizovane kurseve jezika iz oblasti medicine i turizmologije.

Kursevi:
- za najmlađe
- za osnovce
- kurs poslovnog engleskog jezika
- rad sa firmama
- ESOL ispiti
- opšti kursevi
- specijalizovani kursevi
- TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - ispit za proveru nivoa znanja studenata, kojima engleski nije maternji jezik.
- IELTS (International English Language Testing System) - procena jezičkih sposobnosti kandidata koji su se opredelili za studiranje ili rad u sredinama engleskog govornog područja

Kursevi za najmlađe
Časovi engleskog jezika kreirani su prema iskustvima najvećih svetskih i domaćih autoriteta iz oblasti dečije psihologije i lingvistike o sticanju znanja stranog jezika. Časovi su bazirani na neprekidnoj komunikaciji na engleskom jeziku kroz raznovrsne sadržaje koji su atraktivni za ovaj uzrast - gluma, muzika, takmičarske igre, pričanje priča.
Ovi sadržaji podstiču interesovanje dece i čine ih aktivnim učesnicima u razgovoru. Na ovom uzrastu deca usvajaju strani jezik i pripremaju se za dalje učenje stranog jezika.
Kursevi traju 10 meseci od septembra do juna, a nastava se odrzava 2 puta nedeljno po 50 minuta.

Kursevi za osnovce
Rad sa decom školskog uzrasta je organizovan u malim grupama, dva puta nedeljno po 50 minuta, a roditelji dobijaju mesečne izveštaje o svom detetu kojim se obaveštavaju o  prisutnosti deteta nastavi, zainteresovanosti, ocenama testova, izradom domaćih zadataka i na taj način prate napredovanje deteta.
Takođe, roditelji imaju pristup AVALON e –learning stranici, gde u svakom momentu mogu da prate šta se radilo na času, koji su domaći zadaci, kao i da rade dodatne vežbe.
Deca na kraju godine rade završni ispit koji se sastoji od pismenog dela i usmenog pred komisijom, i od njega zavisi da li će preći na sledeći nivo.

Kurs poslovnog engleskog jezika
Kurs poslovnog engleskog jezika traje 4 meseca, sa fondom od 64 časa. Održavanje časova je dva puta sedmično, po 90 minuta. Nakon polaganja ispita, dobija se sertifikat. Skripte, radne listove, testove i drugi materijal za obuku, obezbeđuje edukativni centar AVALON.

Usluge prevođenja
Cena usluge prevodjenja zavisi od kombinacije jezika, vrste i kompleksnosti teksta namenjenog prevodjenju, kao i od roka isporuke.
Osnova za obračun pisanog prevoda je autorska stranica (1800 karaktera, računajući prazna mesta), linija prevedenog teksta (55 karaktera, računajući i prazna mesta) ili reč prevedenog teksta. Kod usmenog prevodjenja najmanja obračunska jedinica je 1 sat. Usluge se obračunavaju prema vazećem cenovniku u trenutku narudžbe. Kod većih narudžbi dajemo odgovarajući popust.
U cenu pisanog prevoda uključeno je:
pronalaženje i izbor odgovarajuće terminologije, usaglašavanje sa naručiocem prevoda stručnih pojmova koji se pojavljuju u prevodu i terminologije koju koristi naručilac, prevod, pisanje teksta u odredjenom programu za obradu teksta ili upisivanje u već postojeću izvornu datoteku, te konačna provera i lektura teksta.
Kod konsekutivnog i simultanog prevodjenja računa se vreme provedeno kod naručioca od trenutka javljanja do završetka pregovora (konferencije), bez obzira na to koliko je vremena prevodilac efektivno prevodio.
Na osnovu dostavljenog teksta namenjenog prevodjenju vrlo rado ćemo Vam u najkraćem roku odgovoriti ponudom sa tačno definisanom cenom.

Kursevi nemačkog jezika
U ponudi imamo kurseve za pripremu polaganja svih nivoa na Goethe Institutu.
Edukativni centar AVALON organizuje i izvodi pripremne kurseve za polaganje svih nivoa znanja na Goethe Institutu. Takođe, polaznici kursa mogu da se opredele za kompletno učenje nemačkog jezika, koje obuhvata  A1 i A2 nivo - elementarnu upotrebu nemačkog jezika,  B1 i B2 - samostalnu upotrebu nemačkog jezika i C1 i C2 - kompetentnu upotrebu nemačkog jezika.

Posebno izdvajamo kurs za sve one koji moraju da polažu A1 nivo nemačkog jezika i steknu međunarodni sertifikat na Goethe Institutu odnosno da polože A1 nivo znanja nemačkog jezika radi dobijanja vize za pridruživanje bračnom drugu ili sklapanju braka.
Trajanje i intenzitet pripreme za polaganje polaznik određuje prema svojim mogućnostima.

Italijanski jezik
Učenje italijanskog jezika organizovano je po zajedničkom evropskom okviru. Ovaj kurs takođe obuhvata nivoe znanja od A1 do C2.


NE DOZVOLI DA TI JEZIK BUDE PREPREKA

Edukativni centar AVALON

ŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON edukativni centar Škole stranih jezikaŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON edukativni centar Škole stranih jezikaŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON edukativni centar Škole stranih jezikaŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON edukativni centar Škole stranih jezikaŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON edukativni centar Škole stranih jezikaŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON edukativni centar Škole stranih jezikaŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON edukativni centar Škole stranih jezikaŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON edukativni centar Škole stranih jezikaŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON edukativni centar Škole stranih jezikaŠKOLA STRANIH JEZIKA AVALON edukativni centar Škole stranih jezika