PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

Servis liftova, hidrofora, održavanje zgrada LIFT- MONT dežurstvo 0 do 24

Telefon: 065/ 500 14 47
Telefon: 065/ 513 21 88
Adresa: Bulevar Kralja Petra Prvog 28c, Novi Sad
Adresa 2: Beogradska 23, Petrovaradin
Email: liftmontns@gmail.com
Web: www.lift-mont.com
Servis liftova, hidrofora, održavanje zgrada LIFT- MONT dežurstvo 0 do 24 Servis liftova

Servis liftova, hidrofora,elektroinstalacija,interfoni,video nadzor

LIFT-MONT posluje od 1991.godine, trenutno ima šest stalno zaposlenih radnika, a raspolaže sopstvenim vozilima kao kompletnim savremenim alatom.
LIFT-MONT preuzima obavezu održavanja stambene zgrade prema tehničkim normama, za sledeće poslove:

- LIFTOVSKO POSTROJENJE
Redovno održavanje liftova (servisiranje) vrši se jednom mesečno
- INSTALACIJA VODOVODA (hladne i tople vode)
Redovno održavanje hidrouređaja tipa hidrofor, hidrocel ili drugo pumpno postrojenje za povišenje pritiska vode, vrši se jedanput mesečno.
Ugradnja novih hidro uređaja za zgrade koje ih nemaju ili zamena dotrajalih.
- INSTALACIJE KANALIZACIJE
- INSTALACIJE GREJANJA
- ELEKTRO INSTALACIJE, INTERFONI I VIDEO NADZOR
Redovno održavanje elektro-instalacija vrši se povremeno u zavisnosti od stanja
objekata i vrste instalacija koje se u njemu nalaze.

RADOVI DEŽURNE SLUŽBE
- oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta i puštanje lifta u pogon pod uslovom da zaglavljivanje nije bilo uzrokovano kvarom
- šelnovanje instalacije vodovoda ili grejanja ako su cevi vidljive i pristupačne , odnosno zalivanje kanalizacione cevi
- odgušenje zajedničkih kanalizacionih vertikala i horizontala
- zatvaranje vode kod havarije vodovodne, kanalizacione ili instalacije centralnog grejanja ako se standardnom metodom šelnovanja ili zalivanja havarija ne može privremeno sanirati
- odzračivanje instalacija centralnog grejanja
- demontaža naprslih grejnih tela sa blindiranjem cevnih mreža

Na zahtev skupštine stanara izlazak, snimanje, davanje ponude i predračuna besplatno.
Za gotovinsku ili virmansku uplatu za radove po ponudama ili radove po radnom nalogu, LIFT-MONT odobrava popust od 10% na iznos radova, bez vrednosti ugrađenog materijala.
Za obimnije radove po ponudama ili radnim nalozima, odobravamo plaćanje u više mesečnih rata.

Reference:
LIFT-MONT je obavio veći broj remonta i po okončanju istih preuzeo na redovno mesečno održavanje, od kojih izdvajamo:

GERONTOLOŠKI CENTAR – Novi Sad
PORESKA UPRAVA – Novi Sad
DIJAMANT uljara – Zrenjanin
VITAL uljara – Vrbas
KBC – Sr.Kamenica
KLINIČKI CENTAR VOJVODINE - Novi Sad
Zdravstveni centar Veljko Vlahović – Vrbas
Specijalna bolnica – Slankamen
ZIG – Novi Sad
ZAVOD ZA URBANIZAM - Novi Sad
VOJVODJANSKA BANKA – Novi Sad
HOTEL NOVI SAD – Novi Sad
Hotel ALEKSANDAR
SLADARA MALTEX – Bačka Palanka
SILOS VRANJEVO – Novi Bečej
A.D.SILOS – Bački Petrovac
STUDENSKI CENTAR – Novi Sad
POLJOPRIVREDNI FAKULTET – Novi Sad
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA – Novi Sad
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET - Novi Sad
DNEVNIK – Novi Sad
ELEKTRO PORCULAN – Novi Sad
BANCA INTESA – Novi Sad

PREKO 150 STAMBENIH OBJEKATA U NOVOM SADU

Servis liftova, hidrofora, održavanje zgrada LIFT- MONT dežurstvo 0 do 24 Servis liftovaServis liftova, hidrofora, održavanje zgrada LIFT- MONT dežurstvo 0 do 24 Servis liftovaServis liftova, hidrofora, održavanje zgrada LIFT- MONT dežurstvo 0 do 24 Servis liftovaServis liftova, hidrofora, održavanje zgrada LIFT- MONT dežurstvo 0 do 24 Servis liftovaServis liftova, hidrofora, održavanje zgrada LIFT- MONT dežurstvo 0 do 24 Servis liftovaServis liftova, hidrofora, održavanje zgrada LIFT- MONT dežurstvo 0 do 24 Servis liftovaServis liftova, hidrofora, održavanje zgrada LIFT- MONT dežurstvo 0 do 24 Servis liftovaServis liftova, hidrofora, održavanje zgrada LIFT- MONT dežurstvo 0 do 24 Servis liftovaServis liftova, hidrofora, održavanje zgrada LIFT- MONT dežurstvo 0 do 24 Servis liftovaServis liftova, hidrofora, održavanje zgrada LIFT- MONT dežurstvo 0 do 24 Servis liftova