PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

ROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice

Telefon: 069/ 1853065
Adresa: Cetinjska 4, Veternik, Novi Sad
Email: office@rozel-ns.co.rs
Web: www.rozel-ns.co.rs
ROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice Proizvodnja, prodaja, servis mernih instrumenata

ROZEL NS:merni instrumenti,vage,meteorološke stanice,termovizijske kamere,termometri,regulaciona tehnika,barometri,manometri,osciloskopi,vlagomeri,senzori toplote,gasa

ROZEL NS je kompanija deluje na području merno-regulacionih sistema i meteorologije.

Prodajni program ROZEL NS:

1. MERNI INSTRUMENTI

Naša ponuda sadrži trenutno oko 650 instrumenata iz područja merne tehnike za mobilno i stacionarno merenje ili analizu različitih fizikalnih, hemijskih i električnih veličina.  Merni uređaji su robusni i visokog kvaliteta i poseduju ISO 9000 kalibracijski sertifikate. ROZEL NS ima u ponudi: analizatore (boje, gasova, vazduha, vode, zvuka); anemometre, barometre, dinamometre, IC kamere, digitalne manometre, merače broja obrtaja, debljine materijala, vlage, temperature; mikroskope, tahometre, upozornike na gas, vlagomere i td.

2. VAGE

Vage u mnogim varijantama: industrijske vage, laboratorijske vage, precizne vage, stone vage itd.
Sve vage sadrže svojstva i opremu koji su potrebni za brzo i pouzdano vaganje (garancija iznosi 12 mjeseci). Mnoge vage nude mogućnost prenosa podataka na PC, analizu na PCu., brojanje komada, funkciju doziranja...
Vage su kalibrisane i mogu prema želji biti opremljene sa DKD-sertifikatom.

3. METEOROLOŠKA OPREMA - Wilh. Lambrecht GmbH

Ova oprema se koriste kada je potrebno izmeriti parametre kao što su vetar, padavine, temperatura, barometarski pritisak, vlažnost, zračenje, protok vazduha i drugi.

4. THERMO- SCHNEIDER termometri:

- normalni termometri - za precizna testiranja i kontrolne svrhe
- laboratorijski termometri - za pouzdana merenja kod svih laboratorijskih primena
- meteorološki termometri
- specijalni termometri
- termometri za temperature od -200˚C do +750˚C

Većina proizvoda iz ponude ROZEL NS je kalibrisana od strane proizvođača. U slučaju da Vam je potreban sertifikat, odnosno uverenje o izvršenom etaloniranju od stane akreditovane laboratorije, možemo za Vas izvršiti potrebno etaloniranje u Srbiji ili odgovarajućim laboratorijama u inostranstvu sa kojima sarađujemo.
Etaloniranje vršimo za sledeće uređaje: anemometre, datalogere, dinamometre, higrometre, manometre, merače udaljenosti, termometre (kontaktne i bezkontaktne), vage i mnoge druge.

Radno vreme: radnim danom od 8.00 do 16.00

ROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice Proizvodnja, prodaja, servis mernih instrumenataROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice Proizvodnja, prodaja, servis mernih instrumenataROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice Proizvodnja, prodaja, servis mernih instrumenataROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice Proizvodnja, prodaja, servis mernih instrumenataROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice Proizvodnja, prodaja, servis mernih instrumenataROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice Proizvodnja, prodaja, servis mernih instrumenataROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice Proizvodnja, prodaja, servis mernih instrumenataROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice Proizvodnja, prodaja, servis mernih instrumenataROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice Proizvodnja, prodaja, servis mernih instrumenataROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice Proizvodnja, prodaja, servis mernih instrumenataROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice Proizvodnja, prodaja, servis mernih instrumenataROZEL NS merni instrumenti, vage, meteorološke stanice Proizvodnja, prodaja, servis mernih instrumenata