PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

FITING proizvodnja i promet mesinganih armatura

Telefon: 021/ 64 10 515
Fax: 021/ 64 10 515
Adresa: Veliki rit bb, Novi Sad
Email: info@fitingns.net
Web: www.fitingns.net
FITING proizvodnja i promet mesinganih armatura Proizvodnja predmeta od metala

FITING, Novi Sad:mesingane armature,vodovodni i gasni program,spojnice,poluspojnice,ventili,virbla sa točkom,MS sisaljka,vodomeri,holender za vodomere,livenje mesinga

FITING je osnovan marta, 1980. godine i tokom više od tri decenije postojanja, izrastao je u lidera u regionu za elemente osvojenog proizvodnog programa - proizvodnja mesinganih armatura.

FITING poseduje siguran i modernizovan proizvodni pogon za obradu mesinga i drugih obojenih metala, koji je u stanju da udovolji svim savremenim zahtevima na tržištu u zemlji i inostranstvu.

FITING proizvodni program obuhvata vodovodni i gasni program od mesinga.

Predstavljamo deo proizvodnog programa:

a) spojnice: “S“ Spojnica sa holenderom 1/2”-2”,
b) poluspojnice:

-“F“ poluspojnica sa MS prstenom 2/5”-3”
- “S“ poluspojnica sa holenderom 1/2”-2”

c) ventili:

- propusni ventil 1/2”-3”
- propusni ventil sa ispustom 1/2”-3”
- propusni ventil 5/4”-3”
- ventil za pojilicu
- nepovratni ventil (ugaoni)
- nepovratni ventil (univerzalni)1”-5/4”
- ventil za pojilicu

d) virbla sa točkom 1/2”-3”

e) MS sisaljka 1/2”-3/4”

f) vodomeri

- holender za vodomere 1/2”-2”
- razdelnik (2,3,4 priključka) i dr.

Naš moto je: Kvalitetan i atestiran proizvod uvek nađe svog kupca.

Opširnije informacije o svim našim proizvodima i proizvodnim mogućnostima na www.fitingns.net

FITING proizvodnja i promet mesinganih armatura Proizvodnja predmeta od metalaFITING proizvodnja i promet mesinganih armatura Proizvodnja predmeta od metalaFITING proizvodnja i promet mesinganih armatura Proizvodnja predmeta od metalaFITING proizvodnja i promet mesinganih armatura Proizvodnja predmeta od metalaFITING proizvodnja i promet mesinganih armatura Proizvodnja predmeta od metalaFITING proizvodnja i promet mesinganih armatura Proizvodnja predmeta od metalaFITING proizvodnja i promet mesinganih armatura Proizvodnja predmeta od metalaFITING proizvodnja i promet mesinganih armatura Proizvodnja predmeta od metalaFITING proizvodnja i promet mesinganih armatura Proizvodnja predmeta od metalaFITING proizvodnja i promet mesinganih armatura Proizvodnja predmeta od metalaFITING proizvodnja i promet mesinganih armatura Proizvodnja predmeta od metalaFITING proizvodnja i promet mesinganih armatura Proizvodnja predmeta od metala