PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

TERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge

Telefon: 021/ 73 71 21
Telefon: 063/ 50 73 23
Adresa: Turija, 7. jula 1, Srbobran
Email: teranova1@open.telekom.rs
TERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge Poljoprivredne mašine, delovi i oprema

Ugovaranje proizvodnje (kukuruz, pšenica, suncokret, soja, uljana repica, žita) sa zadrugarima i individualnim proizvodjačima. Sve vrste usluga u ratarskoj proizvodnji od setve do žetve, sa novim mašinama i opremom. Prodaja pumpi za pretakanje goriva

OZZ TERA NOVA, Turija osnovana je 2002.godine.


Delatnosti kojima se OZZ TERA NOVA bavi:


• poljoprivredna proizvodnja i usluge

• ugovaranje proizvodnje (kukuruz, pšenica, suncokret, soja, uljana repica, žita) sa zadrugarima i individualnim proizvodjačima

• pružanje svih vrsta usluga u ratarskoj proizvodnji od setve do žetve, sa novim mašinama i opremom


Glavni cilj osnivanja zadruge je kvalitetna proizvodnja i zajednički nastup na tržištu.


TERA NOVA, Turija - siguran i pouzdan partner farmera (poljoprivrednika).

TERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge Poljoprivredne mašine, delovi i opremaTERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge Poljoprivredne mašine, delovi i opremaTERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge Poljoprivredne mašine, delovi i opremaTERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge Poljoprivredne mašine, delovi i opremaTERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge Poljoprivredne mašine, delovi i opremaTERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge Poljoprivredne mašine, delovi i opremaTERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge Poljoprivredne mašine, delovi i opremaTERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge Poljoprivredne mašine, delovi i opremaTERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge Poljoprivredne mašine, delovi i opremaTERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge Poljoprivredne mašine, delovi i opremaTERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge Poljoprivredne mašine, delovi i opremaTERA NOVA, Turija OZZ poljoprivredna proizvodnja i usluge Poljoprivredne mašine, delovi i oprema