PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

Prerada poljoprivrednih proizvoda i mešaona SILAGRO doo

Telefon: 021/ 71 83 33
Telefon: 064/ 45 03 769
Telefon: 021/ 71 97 74
Fax: 021/ 71 97 74
Adresa: Vojvodjanska bb Budisava, Novi Sad
Prerada poljoprivrednih proizvoda i mešaona SILAGRO doo Poljoprivredna proizvodnja

Prerada poljoprivrednih proizvoda, mešaona stočne hrane, punomasni stočni griz, malomasni stočni griz, komponente za stočnu hranu

Preduzeće Silagro doo bavi se sledećim delatnostima:

- prerada poljoprivrednih proizvoda

- mešaona stočne hrane

Preduzeće Silagro doo je registrovano i za gajenje žita, leguminoza i uljarica


Preduzeće Silagro doo proizvodi:

- punomasni sojin griz

- malomasni sojin griz

- komponente za stočnu hranu

Punomasni sojin griz je krmivo bogato energijom i proteinima, namenjeno prvenstveno za ishranu živine i svinja, a može se koristiti i za preživare.Tehnološki proces dobijanja sojinog griza sastoji se iz hidrotermičke obrade pod pritiskom, sušenja na niskim temperaturama, hlađenja, prosejavanja, usitnjavanja i pakovanja.
Punomasni sojin griz je bogat proteinima, aminokiselinama, vitaminom E, vitaminima B-kompleksa i mineralima, a najviše kalijumom (K).

Malomasni sojin griz predstavlja jedinstven izvor proteina (minimum 38%), esencijalnih aminokiselina, sojinog ulja, lecitina, minerala i vitamina rastvorljivih u mastima.

Malomasni sojin griz ima primenu kao proteinsko i energetsko hranivo u ishrani mladih životinja i životinja u porastu.
Koristi se u ishrani mladih kategorija svinja i živine efikasnije od sojine sačme zbog nižeg sadržaja celuloze i ljuske, odnosno veće energetske vrednosti.

Prerada poljoprivrednih proizvoda i mešaona SILAGRO doo Poljoprivredna proizvodnjaPrerada poljoprivrednih proizvoda i mešaona SILAGRO doo Poljoprivredna proizvodnjaPrerada poljoprivrednih proizvoda i mešaona SILAGRO doo Poljoprivredna proizvodnjaPrerada poljoprivrednih proizvoda i mešaona SILAGRO doo Poljoprivredna proizvodnjaPrerada poljoprivrednih proizvoda i mešaona SILAGRO doo Poljoprivredna proizvodnjaPrerada poljoprivrednih proizvoda i mešaona SILAGRO doo Poljoprivredna proizvodnjaPrerada poljoprivrednih proizvoda i mešaona SILAGRO doo Poljoprivredna proizvodnjaPrerada poljoprivrednih proizvoda i mešaona SILAGRO doo Poljoprivredna proizvodnjaPrerada poljoprivrednih proizvoda i mešaona SILAGRO doo Poljoprivredna proizvodnjaPrerada poljoprivrednih proizvoda i mešaona SILAGRO doo Poljoprivredna proizvodnja