PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

Lekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva

Telefon: 021/ 54 94 59
Telefon: 064/ 23 41 098
Adresa: Bulevar Oslobođenja 68c, Novi Sad
Web: www.drjaric.rs
Lekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva Lekarske ordinacije

Lekarska ordinacija Dr JARIĆ:lečenje alergije i astme,savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva,edukacija obolelih,spirometrija,alergološki testovi,dijagnostika,terapija

Mr sc. med. dr. DUŠICA JARIĆ specijalista za plućne bolesti, svoje bogato znanje i dugogodišnje iskustvo posvećuje svakodnevno pacijentima obolelim od astme, alergijske kijavice, hronične opstruktivne bolesti pluća, edukaciji obolelih i radu na prevenciji ovih bolesti.

Dr DUŠICA JARIĆ je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1991. godine sa prosečnom ocenom 9,68. Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije položila sa odličnom ocenom 1997. god. U Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici  bila je deo tima lekara Odeljenja za astmu sa alergološkom ambulantom. Na poslediplomskim studijama pohađala je nastavu iz kliničke imunologije i alergelogije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu: „Prednost primene bronhospazmolitika intermitentnim pozitivnim pritiskom u lečenju akutnih pogoršanja astme” odbranila 2002. godine.
Član je Evropskog respiratornog udruženja koje joj je  dodelilo nagradu za rad iz oblasti hronične opstruktivne bolesti pluća „ERS COPD Local Award 2001 Yugoslavia“.
Usavršavala se u SAD kao jedini doktor iz Srbije, stipendista Američke asocijacije za respiratornu negu (AARC International Fellow 2003).
Od 2005 godine osnovala je privatnu lekarsku ordinaciju sa savetovalištem za astmu i alergisjke bolesti disajnih puteva.

Lekarska ordinacija DR JARIĆ :
-    edukacija pacijenata obolelih od alergijske kijavice i astme
-    test plućne funkcije (spirometrija)
-    alergološki testovi
-    terapija astme i alergijske kijavice
-    dijagnostika i terapija hroničnog kašlja (kašalj koji traje duže od osam nedelja)
-    dijagnostika hronične opstrukcione bolesti pluća („ pušačka pluća“)
-    imunoterapija

O ASTMI

Astma je hronična zapaljenska bolest disajnih puteva. Disajni putevi su u astmi crveni i osetljivi (upaljeni) i burno reaguju za vreme prehlade, virusne infekcije ili pri kontaktu sa izazivačima astme.
Astma se karakteriše ponavljanim epizodama zviždanja u grudima, otežanog disanja, stezanja u grudnom košu i kašlja, posebno tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Kašalj se obično javlja tokom prehlade ili izlaganja aerozagađenju (duvanski dim ili jaki mirisi) i respiratornim alergenima (grinje, polen, životinjska dlaka, grinje iz kućne prašine i dr.), a prolaze spontano ili nakon primene odgovarajućih lekova, dok se između napada bolesnik oseća dobro.
Napade astme mogu prouzrokovati i nealergijski uzročnici: fizički napor, udisanje hladnog i suvog vazduha, virusne infekcije,  jake emocije, duvanski dim i drugi uzročnici zagađenja vazduha.
U svetu oko 5% odraslih osoba i 12% dece ima astmu.
Lečenje astme je dugotrajan proces, ali je cilj da osoba sa astmom vodi normalan, vedar,  radostan i u svakom pogledu ispunjen život.
Tokom lečenja su kod odraslih neophodne izvesne promene u načinu života, a ukoliko dete ima astmu, onda su obavezne promene u načinu života roditelja.

Dr  Jarić: astma je bolest koja se može savršeno kontrolisati.

Lekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva Lekarske ordinacijeLekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva Lekarske ordinacijeLekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva Lekarske ordinacijeLekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva Lekarske ordinacijeLekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva Lekarske ordinacijeLekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva Lekarske ordinacijeLekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva Lekarske ordinacijeLekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva Lekarske ordinacijeLekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva Lekarske ordinacijeLekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva Lekarske ordinacijeLekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva Lekarske ordinacijeLekarska ordinacija Dr JARIĆ, lečenje alergije i astme, savetovalište za astmu i alergijske bolesti disajnih puteva Lekarske ordinacije