PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

Conostroj

Telefon: 025/ 57 45 085
Telefon: 063/ 55 15 04
Telefon: 063/ 75 89 210
Adresa: Karađorđeva 21, Odžaci
Email: conostroj@gmail.com
Web: www.conostroj.com
Conostroj Gvožđare

Mašinska obrada metala,čelične stege,izrada čeličnih konstrukcija,delovi za poljoprivredne mašine,servis i proizvodnja lamela za poljoprivredna, putnička,teretna i građevinska vozila,bravarske stege,stolarske stege,vratila za cirkulare

Osnovna delatnost SZR CONOSTROJ je:
- mašinska obrada metala
- izrada čeličnih stega i drugog steznog pribora
- izrada čeličnih konstrukcija široke namene
- izrada delova za poljoprivredne mašine
- servis i proizvodnja lamela za poljoprivredna, putnička, teretna i građevinska vozila

CONOSTROJ stege i vratila:
- stege bravarske
- stege bravarske rotirajuće
- univerzalne stolarske stege
- ugaoni stezači
- vratila za cirkulare, ger mašine, tremilice

Prednosti CONOSTROJ stega u odnosu na livene stege:
1. proizvode se kao VARENA ČELIČNA KONSTRUKCIJA, od kvalitetnog materijala, zahvaljujući kome NE POSTOJI MOGUĆNOST DA DOĐE DO PUCANJA (loma)

2. oblik kliznih površina: kutijastog su profila te obezbeđuju oslanjanje pomičnog u odnosu na fiksni deo na sve četiri strane, što im definiše preciznost u radu

3. navojno vreteno koje se nalazi u kutijastom profilu je potpuno zaštićeno od spoljašnjih uticaja, prodora vlage ili prljavštine što znatno produžava njegov vek trajanja

4. optimalno dimenzionisanje stega omogućava da trpe razna opterećenja kao što su: STEZANJE UZ POMOĆ DODATNE POLUGE, UDARAC ČEKIĆOM, OPTEREČENJE MOMENTOM ILI SILOM PRI NAJVEĆEM ZAHVATU STEGE.

Svi tipovi stega se izrađuju u dve varijante, FIKSNA stega i ROTIRAJUĆA stega (360°), kao i dve podvarijante, sa FIKSNIM paknama (papučama) ili IZMENJIVIM paknama (papučama).

Tokom dugogodišnjeg rada CONOSTROJ je usavršio niz novih i specijalnih konstrukcija pa proizvodi:
- stege velikih gabarita za servis diferencijala kamionskog programa
- stege posebne namene za cevi velikog prečnika

Svi proizvodi CONOSTROJ se farbaju efekt lakom u tri boje: plava, zelena ili siva.

CONOSTROJ pruža i sledeće vrste usluga:
- mašinska obrada (strugarski radovi, glodački radovi, bušenja)
- servis lamela i kočionih pakni za poljoprivredna, putnička, teretna i građevinska vozila
- pravolinijsko gasno sečenje limova svih debljina

CONOSTROJ čelične konstrukcije:
- krovne konstrukcije (nastrešnice, laki krovovi)
- čelične konstrukcije hala i pratećih objekata (garaže)
- sve vrste ograda i kapija, vrata za hale, garaže
- čelične palete povećane nosivosti
- skladištna oprema (regali, štenderi, stolovi, police, pokretna kolica)
- ger mašine, cirkulari za drvo, plastiku i druge materijale
CONOSTROJ je partner od poverenja

Conostroj GvožđareConostroj GvožđareConostroj GvožđareConostroj GvožđareConostroj GvožđareConostroj GvožđareConostroj GvožđareConostroj GvožđareConostroj GvožđareConostroj GvožđareConostroj GvožđareConostroj Gvožđare