PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

Sika Shop Hidrano

Telefon: 021/ 54 05 33
Telefon: 062/ 51 10 15
Telefon: 064/ 1 987 899
Adresa: Bulevar patrijarha Pavla 95, Novi Sad
Email: ivan.cizek@hidrano.com
Web: www.hidrano.com
Sika Shop Hidrano Građevinski materijal

Sika-Shop HIDRANO Specijalizovani prodajni i distributivno-tehnički centar savremene građevinske hemije SIKA AG (Švajcarska)! DISTRIBUCIJA, VELEPRODAJA, MALOPRODAJA, TEHNIČKA PODRŠKA. Aditivi za beton, Hidroizolacije, Silikoni, Gitovi, Lepkovi

Sika Shop HIDRANO specijalizovani prodajni i distributivno-tehnički centar savremene građevinske hemije SIKA AG (Švajcarska)!

Sika-Shop HIDRANO nudi najširi prodajni asortiman i profesionalnu tehničku podršku u vidu rešenja i uputstava što ga razlikuje od nespecijalizovanih prodajnih mesta!

DISTRIBUCIJA, VELEPRODAJA, MALOPRODAJA, SIGURNA TEHNIČKA PODRŠKA

CENTAR SAVREMENE GRADJEVINSKE HEMIJE
- ADITIVI za beton i malter, specijalno za zimske uslove, FIBER vlakna
- HIDROIZOLACIJE (polimercementni/poliuretanski premazi, PVC/FPO membrane)
- SILIKONI, GITOVI, PENE, mase za ANKERISANJE i PODLIVANJE
- LEPKOVI za sve raznorodne materijale(najšira paleta epoksi, Poliuretan i Pol-cem.)
- INDUSTRIJSKI PODOVI - premazi, samolivi, suvi posipi - zastita i nega betona
- GOTOVI MALTERI, mase za NIVELISANJE PODLOGE
- DILATACIJE I SPOJNICE - tehnička rešenja i materijali
- ZAŠTITE rezervoara, bazena, silosa, fasada(impregnacije)
- PRATEĆI MATERIJALI I USLUGE(fug mase, alati, ugradnja materijala...)

- SHOW ROOM, UZORCI I PROMO MATERIJAL ZA SVE ARTIKLE

- TEHNIČKA PODRŠKA PROJEKTANTIMA; IZVODJAČIMA, INVESTITORIMA

- NOVO!!! Upoznajte i primenite koncept PAMETNE KUĆE - UŠTEDA ENERGIJE

Sika-Shop HIDRANO je na jednom mestu omogućava :
- VELEPRODAJU i MALOPRODAJU,
- DISTRIBUCIJU DRUGIM PRODAVNICAMA,
- IZVOĐENJE, preko obučenih izvođača koji se snabdevaju kod nas direktno. Ovo se pre svega odnosi na pozicije gde je potrebna primena specifičnih materijala poput temeljne hidroizolacije objekta ili livenih industrijskih podova, i gde je potreban pouzdan, licenciran i adekvatno opremljen izvođač kvalifikovan za specifične radove.
- SHOWROOM - SALON UZORAKA SIKA proizvoda kako bi omogućili krajnjim korisnicima (investitorima, izvođačima ili projektantima) da unapred vide odabran material u vidu uzorka ili neki detalj, video prezentaciju, reference i slično.
- TEHNIČKO – LOGISTIČKU PODRŠKU u vidu izrade sistemskih tehničkih rešenja, obilazaka gradilišta, ili davanja izvođačkih saveta i organizovanja obuka, video prezentacija, kontakta sa projektantima i nadzorima…

Sika Shop Hidrano Građevinski materijalSika Shop Hidrano Građevinski materijalSika Shop Hidrano Građevinski materijalSika Shop Hidrano Građevinski materijalSika Shop Hidrano Građevinski materijalSika Shop Hidrano Građevinski materijalSika Shop Hidrano Građevinski materijalSika Shop Hidrano Građevinski materijalSika Shop Hidrano Građevinski materijalSika Shop Hidrano Građevinski materijalSika Shop Hidrano Građevinski materijalSika Shop Hidrano Građevinski materijal