PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNE SEKRETARE I MENADŽMENT

Telefon: 021/88 18 62
Adresa: Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovića 110, Novi Sad
VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNE SEKRETARE I MENADŽMENT Fakulteti i više škole

Opširniju ponudu, sa prezentacijama, za kategoriju Fakulteti i više škole u Novom Sadu možete pogledati
na stranici: Fakulteti i više škole Novi Sad