PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE

Telefon: 021/40 04 99
Adresa: Geri Karolja 1, Novi Sad
PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE Fakulteti i više škole

Opširniju ponudu, sa prezentacijama, za kategoriju Fakulteti i više škole u Novom Sadu možete pogledati
na stranici: Fakulteti i više škole Novi Sad