PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT

Telefon: 021/46 95 13
Adresa: Cvećarska 2, Novi Sad
FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT Fakulteti i više škole

Opširniju ponudu, sa prezentacijama, za kategoriju Fakulteti i više škole u Novom Sadu možete pogledati
na stranici: Fakulteti i više škole Novi Sad