PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

PU DEĆIJI VRTIĆ CVETIĆ

Telefon: 021/ 47 58 040
Telefon: 064/ 14 46 681
Adresa: Petrovaradin, Vuka Isakoviča 1/b, Novi Sad
PU DEĆIJI VRTIĆ CVETIĆ Dečiji vrtići

Opširniju ponudu, sa prezentacijama, za kategoriju Dečiji vrtići u Novom Sadu možete pogledati
na stranici: Dečiji vrtići Novi Sad