PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

Dečiji vrtić PU LILIPUT

Telefon: 021/ 52 33 64
Telefon: 063/ 11 74 866
Adresa: Laze Lazarevića 20-a, Novi Sad
Email: pu.liliput@jahoo.com
Dečiji vrtić PU LILIPUT Dečiji vrtići

Predškolska ustanova-dečiji vrtić LILIPUT: kapacitet 45 dece,vaspitači,pedagog,spoljni saradnici(profesori fizičkog vaspitanja,engleskog jezika, psiholog,pedijatar),učenje engleskog jezika,škola tenisa,likovna,dramska,muzička radionica,izleti

Predškolska ustanova-dečiji vrtić LILIPUT u programiranju i realizaciji vaspitno-obrazovnog rada primenjuje koncept STVARALAČKOG VASPITANJA sa osnovnim ciljem da:

- podrži, oplemeni i ohrabri spontan izraz deteta
- pruži ljubav, razumevanje i strpljenje
- razvija i neguje pozitivne emocije
- poštuje dečiju individualnost
- omogući kreativnu igru
- razvija dečije stvaralaštvo i kreativnost
- pomogne u razvoju samopouzdanja deteta
- razvije radne i kulturno-higijenske navike

Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom je temelj rada u ovoj ustanovi.

U ustanovi LILIPUT se praktikuje:

1) osnovni celoviti program sa najkraćim trajanjem od 3 sata i najdužim u trajanju od 10 sati

2) dodatni program:

- učenje engleskog jezika
- usvajanje elemenata folklora i plesa
- škola tenisa
- likovna, dramska, muzička radionica za uzrast 3 do 7 godina
(organizuju se dva puta nedeljno u trajanju od 1,5 čas)

3) prigodni povremeni programi:

- odmor i rekreacija (letovanje, zimovanje)
- programi turističkog karaktera (izleti)

LILIPUT organizuje i prevoz dece po potrebi: vrtić-kuća.

Kapacitet vrtića LILIPUT je 45 dece podeljenih u tri vaspitne grupe:
- mlađa grupa – 10 dece
- srednja grupa – 15 dece
- starija (pripremna) grupa – 20 dece
Sa decom rade 4 vaspitača, pedagog, pomoćno osoblje i spoljni saradnici (profesor fizičkog vaspitanja, profesor engleskog jezika, psiholog i pedijatar).

Po rešenju Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu od 2007.godine Predškolska ustanova LILIPUT ispunjava uslove u pogledu prostora, potrebnog broja vaspitača i stručnih saradnika za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i kao takva podleže nadzoru sanitarne i prosvetne inspekcije.

Radno vreme: 6,30 do 20,30
Vreme i dužinu boravka dece prilagođavamo potrebama roditelja.

REČ OSNIVAČA DEČIJEG VRTIĆA LILIPUT:

„Dečiji vrtić LILIPUT osnovala sam 1998.godine. U program, ciljeve, sadržaje i oblike rada ugradila sam svoje dugogodišnje iskustvo i prilagodila današnjem načinu života, sa željom da sačuvam osnovne vrednosti u razvoju dece, pružajući im uslove u kojima će im vrtić biti drugi dom.“

Dečiji vrtić PU LILIPUT Dečiji vrtićiDečiji vrtić PU LILIPUT Dečiji vrtićiDečiji vrtić PU LILIPUT Dečiji vrtićiDečiji vrtić PU LILIPUT Dečiji vrtićiDečiji vrtić PU LILIPUT Dečiji vrtićiDečiji vrtić PU LILIPUT Dečiji vrtićiDečiji vrtić PU LILIPUT Dečiji vrtićiDečiji vrtić PU LILIPUT Dečiji vrtićiDečiji vrtić PU LILIPUT Dečiji vrtićiDečiji vrtić PU LILIPUT Dečiji vrtići