PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

Dečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar

Telefon: 021/ 66 13 512
Telefon: 060/ 65 43 213
Adresa: Futoška 119, Novi Sad
Email: madagaskar@verat.net
Dečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar Dečije rodjendaonice

Dečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar. Celodnevni boravak i poludnevni boravak.

Dečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom, koje sa stečenim obrazovanjem čini spoj koji nas stavlja u sam vrh privatnih predškolskih ustanova.

Madagaskar ima prostorno najbolje moguće uslove, koje svakako zaslužuju naša deca, od 500m2, sa dvorištem od 300m2, sa svom pratećom opremom i neophodnim sredstvima za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada.

Naš cilj je srećno i zadovoljno dete, jer mi stvaramo korene iz kojih će izrasti zdrave i samostalne ličnosti. Svesni činjenice da smo mi uzor i vodilja svakog deteta, godinama smo se usavršavali i postali pravi primer obrazovanja i lepog ponašanja. Iz našeg vrtića izlaze deca koja u daljem školovanju postaju najbolji đaci.
Pored vaspitača koji svakodnevno rade sa decom, naš kolektiv upotpunjuju stručni saradnici: psiholog, nastavnik klavira i solfeđa, akademski slikar, profesor fizičkog vaspitanja, instruktori plesa i baleta, kao i pomoćni radnici koji su zaduženi da održavaju higijenske i druge uslove neophodne za rad.
Smatramo da vaspitanje polazi od poštovanja dečje ličnosti, pri čemu vaspitač poseduje spremnost i sposobnost da upozna i razume dete, a njegova osnovna uloga je da stvori uslove i da direktno podstiče kvalitetan život, učenje i razvoj deteta.

Rad ustanove Madagaskar je organizovan u vremenu od 7:00-21:00h i to na sledeći način:

- obuhvat dece od 1. do 3. godine u jaslenom uzrastu
- obuhvat dece od 3. do 6. godine koji su raspoređeni u uzrasne grupe
- obuhvat dece koja pohađaju pripremni predškolski program

Madagaskar pruža Vam sledeće vrste boravka:

- celodnevni boravak i
- poludnevni boravak

Vođeni programom predškolskog vaspitanja sačinili smo plan koji predstavlja bogatu riznicu aktivnosti i igara za decu.

U ustanovi Madagaskar organizovali smo i produženi boravak za decu školskog uzrasta od 1. do 4. razreda osnovne škole. Boravak u našoj ustanovi jedinstven je po tome što smo sadržaj, oblik, metode i sredstva vaspitno - obrazovnog rada prilagodili stepenu usvojenog znanja. Sačinili smo plan aktivnosti koji je u skladu sa Pravilnikom o kalendaru rada, kao i sa Nastavnim planom i programom za svaki pojedini razred.
Osnovni ciljevi i zadaci produženog boravka u ustanovi su stvaranje uslova da učenici u celini zadovolje i razviju veštine, interese, sklonosti i težnje za samostalnim i konstruktivnim aktivnostima, kao i za stvaralaštvom u svim područjima delatnosti. Bazirali smo se na pet glavnih aktivnosti: jezičko-komunikativne, kulturno-umetničke, prirodno-matematičke, sportsko-rekreativne i ostale kojima se pristupa kroz različite edukativne i vaspitno-obrazovne programe.
Program rada produženog boravka podrazumeva svakodnevnu izradu domaćih zadataka, ponavljanje, uvežbavanje i primenu stečenog znanja, kao i dovoljno vremena za zadovoljenje pojedinačnih potreba kroz igru i zabavu.
Sa decom radi profesor razredne nastave, a na raspolaganju su im i nastavni profesori, pedagog i psiholog.

Rodjendaonica
Rodjendaonica se nalazi u sklopu vrtića Madagaskar i omogućava proslave rođendana u prostoru od 500 m2.
Proslava rodjendana u rodjendaonici Madagaskar je uvek nezaboravan doživljaj Vašeg deteta, jer naš objekat stvara sliku dvorca iz bajke.
Program rođendana može da sadrži: karaoke, dekoraciju prostora, zvučne i vizuelne efekte poput dima, snega, disko kugle kao i kostim za slavljenika.
Takođe, možete da birate pozorišne predstave profesionalnih glumaca ili mađioničarske tačke.
Ukažite nam Vaše poverenje, osoblje ustanove Madagaskar Vas sa zadovoljstvom i spremno očekuje.

Dečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar Dečije rodjendaoniceDečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar Dečije rodjendaoniceDečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar Dečije rodjendaoniceDečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar Dečije rodjendaoniceDečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar Dečije rodjendaoniceDečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar Dečije rodjendaoniceDečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar Dečije rodjendaoniceDečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar Dečije rodjendaoniceDečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar Dečije rodjendaoniceDečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar Dečije rodjendaoniceDečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar Dečije rodjendaoniceDečji vrtić, predškolska ustanova, rodjendaonica i produženi boravak Madagaskar Dečije rodjendaonice