PrivrednikInfo na srpskom jeziku PrivrednikInfo in English
 

Conostroj

Telefon: 025/ 57 45 085
Telefon: 063/ 55 15 04
Telefon: 063/ 75 89 210
Adresa: Karađorđeva 21, Odžaci
Email: conostroj@gmail.com
Web: www.conostroj.com
Conostroj Auto delovi

Mašinska obrada metala,čelične stege,izrada čeličnih konstrukcija,delovi za poljoprivredne mašine,servis i proizvodnja lamela za poljoprivredna, putnička,teretna i građevinska vozila,bravarske stege,stolarske stege,vratila za cirkulare

Osnovna delatnost SZR CONOSTROJ je:
- mašinska obrada metala
- izrada čeličnih stega i drugog steznog pribora
- izrada čeličnih konstrukcija široke namene
- izrada delova za poljoprivredne mašine
- servis i proizvodnja lamela za poljoprivredna, putnička, teretna i građevinska vozila

CONOSTROJ stege i vratila:
- stege bravarske
- stege bravarske rotirajuće
- univerzalne stolarske stege
- ugaoni stezači
- vratila za cirkulare, ger mašine, tremilice

Prednosti CONOSTROJ stega u odnosu na livene stege:
1. proizvode se kao VARENA ČELIČNA KONSTRUKCIJA, od kvalitetnog materijala, zahvaljujući kome NE POSTOJI MOGUĆNOST DA DOĐE DO PUCANJA (loma)

2. oblik kliznih površina: kutijastog su profila te obezbeđuju oslanjanje pomičnog u odnosu na fiksni deo na sve četiri strane, što im definiše preciznost u radu

3. navojno vreteno koje se nalazi u kutijastom profilu je potpuno zaštićeno od spoljašnjih uticaja, prodora vlage ili prljavštine što znatno produžava njegov vek trajanja

4. optimalno dimenzionisanje stega omogućava da trpe razna opterećenja kao što su: STEZANJE UZ POMOĆ DODATNE POLUGE, UDARAC ČEKIĆOM, OPTEREČENJE MOMENTOM ILI SILOM PRI NAJVEĆEM ZAHVATU STEGE.

Svi tipovi stega se izrađuju u dve varijante, FIKSNA stega i ROTIRAJUĆA stega (360°), kao i dve podvarijante, sa FIKSNIM paknama (papučama) ili IZMENJIVIM paknama (papučama).

Tokom dugogodišnjeg rada CONOSTROJ je usavršio niz novih i specijalnih konstrukcija pa proizvodi:
- stege velikih gabarita za servis diferencijala kamionskog programa
- stege posebne namene za cevi velikog prečnika

Svi proizvodi CONOSTROJ se farbaju efekt lakom u tri boje: plava, zelena ili siva.

CONOSTROJ pruža i sledeće vrste usluga:
- mašinska obrada (strugarski radovi, glodački radovi, bušenja)
- servis lamela i kočionih pakni za poljoprivredna, putnička, teretna i građevinska vozila
- pravolinijsko gasno sečenje limova svih debljina

CONOSTROJ čelične konstrukcije:
- krovne konstrukcije (nastrešnice, laki krovovi)
- čelične konstrukcije hala i pratećih objekata (garaže)
- sve vrste ograda i kapija, vrata za hale, garaže
- čelične palete povećane nosivosti
- skladištna oprema (regali, štenderi, stolovi, police, pokretna kolica)
- ger mašine, cirkulari za drvo, plastiku i druge materijale
CONOSTROJ je partner od poverenja

Conostroj Auto deloviConostroj Auto deloviConostroj Auto deloviConostroj Auto deloviConostroj Auto deloviConostroj Auto deloviConostroj Auto deloviConostroj Auto deloviConostroj Auto deloviConostroj Auto deloviConostroj Auto deloviConostroj Auto delovi